Pater Karl Stehlin Om Pater Maximilaan Kolbe, oprichter van de Militia Immaculatae (M.I.), goed te begrijpen, moeten we teruggaan naar de belangrijkste bronnen van zijn inwendig leven: de geschiedenis van zijn thuisland Polen, waar Maria altijd zeer vereerd is geweest, de Wonderdadige Medaille van de Rue du Bac te Parijs, de verschijningen van Maria te Lourdes, maar vooral ook de H. Louis-Marie Grignion de Montfort (Frans priester, stichter van de Montfortanen, 1673-1716). Pater Kolbe zal waarschijnlijk met de geschriften van deze meester kennis hebben gemaakt tijdens zijn studie te Rome, en het zal daarom ook geen toeval zijn dat hij de 28e april (feestdag vanLEES VERDER

In de Hemelstraat, zaterdag 15 februari 2020. 7u30 Morgengebed en meditatie 8u15 Ontbijt – gezamenlijk en in stilte 9u30 Voordracht en meditatie 10u45 Biechtgelegenheid 11u30 H. Mis 12u30 Picknick ( of soep met brood) 13u30 Voordracht en meditatie 15u15 Lof en Toewijdingen M.I. (hernieuwing of toetreding) 16u00 Rozenhoedje 16u30 Napraten met koffie 17u15 Einde Deelname 10€ – inschrijven gewenst t.e.m. ma 10 februari, bij E. H. Verlinden – hemelstraat.info@fsspx.beLEES VERDER

Pater Karl Stehlin is in 1988 priester gewijd in de Priesterbroederschap St. Pius X. Hij is thans overste van het Autonoom Huis Oost Europa en tevens directeur van de Militia Immaculatae, die in 2000 herleefde in de geest en volgens de tekst van de oorspronkelijke statuten. Pater Stehlin brengt Nederland begin maart een bezoek: zondag 8 maart zal hij de H. Mis opdragen in Gerwen en maandag 9 maart in Leiden. In Leiden zal hij tevens een aantal nieuwe leden in de M.I. opnemen. Mochten er nog meer gelovigen geïnteresseerd zijn toe te treden, dan kunnen ze zich melden bij de plaatselijke priester van deLEES VERDER

Volgens een brief van Paus Pius XI van 18 december 1926 kunnen de leden van de M.I. op diverse dagen een volle aflaat verdienen. De eerstvolgende data zijn 11 februari: het feest van O.L.Vrouw van Lourdes 25 maart: het feest van Maria Boodschap Naast de gewone voorwaarden voor een volle aflaat moet men ook zijn belofte van blijvende trouw aan de statuten hernieuwen.LEES VERDER

De ouders van Maximiliaan Kolbe heetten Julius Kolbe en Maria Dabrowska, dochter van een wever. De vrome moeder wenste als kind al in een klooster in te treden, maar de enkele kloosters die er in die tijd nog bestonden waren rijk en niet van plan een arm meisje op te nemen. Daarop bad Maria dat God haar een man zou schenken die niet vloekte, geen alcohol gebruikte en zijn vertier niet zou zoeken in een café. God verhoorde haar en zij trouwde met Julius, een wever en een man naar haar hart. Beiden waren zij vurig katholiek en lid van de Derde Orde van deLEES VERDER

Op een dag werd er een missie gehouden door de paters Minderbroeders Conventuelen, die bekend maakten dat er een college geopend was te Lemberg in Oostenrijk, waar jongens, die in de Orde van Sint Franciscus wilden intreden, konden gaan studeren. Raymond en zijn oudere broer Frans werden er aangenomen en studeerden er enkele jaren. Raymond was ijverig en gewetensvol, gehoorzaam, gedienstig voor zijn makkers en vriendelijk en beleefd. Hij glimlachte gemakkelijk en was vrolijk. Hij werd op zijn zestiende toegelaten tot het noviciaat, waarbij de paters hem de naam Maximiliaan wilden geven, een koninklijke en voorname naam in het oude Oostenrijk. Hun jongste broer JozefLEES VERDER

In het Rome van toen triomfeerde echter destijds de vrijmetselarij; er was sprake van de meest duivelse propaganda tegen het katholicisme en de godsdienst. Bij het feest van de tweehonderdste verjaardag van de terechtstelling van de ketter Jordaan Bruno werd een optocht met godslasterlijke afbeeldingen op touw gezet: de satan die Michaël overwint en onder zijn voeten heeft en op spandoeken leuzen als “Satan zal heersen over het Vaticaan, de paus zal zijn dienaar worden”. Frater Maximiliaan doorzag de vrijmetselarij als een politiek monster met duizenden klauwen, dat geleidelijk de regeringen van de verschillende staten naar zich toe trok, een sluipende, slopende sekte, wier hoofdprogrammaLEES VERDER