Zalig- en heiligverklaring

Dertig jaar na zijn dood, daags na de verjaardag van de stichting van de Ridderschap van de Onbevlekte, op 17 oktober 1971, werd Pater Maximiliaan Kolbe als belijder door paus Paulus VI zalig verklaard. Hierbij aanwezig was de toen 75-jarige Frans Gajowniczek, de man voor wie Pater Kolbe zijn leven gegeven had. En op 10 oktober 1982 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard, eveneens in bijzijn van Frans Gajowniczek. Ook werd Pater Kolbe tot martelaar verklaard. Wel was er geen beul geweest om hem onder bedreiging afvallig te doen worden van het geloof, maar hier was sprake van een martelaar, omdat Pater Kolbe uit liefde tot God en zijn evenmens het vonnis over zichzelf uitsprak en aan zich dat typische martelaarschap liet voltrekken, waarvan het evangelie getuigt: “dat niemand groter liefde heeft dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden”. Het feest van Pater Kolbe wordt gevierd op 14 augustus en hij is tot beschermheilige uitgeroepen tegen drugsverslaving en tot patroon van de journalistiek en de mobiele telefonie.