Maand: juni 2019

De ouders van Maximiliaan Kolbe heetten Julius Kolbe en Maria Dabrowska, dochter van een wever. De vrome moeder wenste als kind al in een klooster in te treden, maar de enkele kloosters die er in die tijd nog bestonden waren rijk en niet van plan een arm meisje op te nemen. Daarop bad Maria dat God haar een man zou schenken die niet vloekte, geen alcohol gebruikte en zijn vertier niet zou zoeken in een café. God verhoorde haar en zij trouwde met Julius, een wever en een man naar haar hart. Beiden waren zij vurig katholiek en lid van de Derde Orde van deLEES VERDER

Op een dag werd er een missie gehouden door de paters Minderbroeders Conventuelen, die bekend maakten dat er een college geopend was te Lemberg in Oostenrijk, waar jongens, die in de Orde van Sint Franciscus wilden intreden, konden gaan studeren. Raymond en zijn oudere broer Frans werden er aangenomen en studeerden er enkele jaren. Raymond was ijverig en gewetensvol, gehoorzaam, gedienstig voor zijn makkers en vriendelijk en beleefd. Hij glimlachte gemakkelijk en was vrolijk. Hij werd op zijn zestiende toegelaten tot het noviciaat, waarbij de paters hem de naam Maximiliaan wilden geven, een koninklijke en voorname naam in het oude Oostenrijk. Hun jongste broer JozefLEES VERDER

In het Rome van toen triomfeerde echter destijds de vrijmetselarij; er was sprake van de meest duivelse propaganda tegen het katholicisme en de godsdienst. Bij het feest van de tweehonderdste verjaardag van de terechtstelling van de ketter Jordaan Bruno werd een optocht met godslasterlijke afbeeldingen op touw gezet: de satan die Michaël overwint en onder zijn voeten heeft en op spandoeken leuzen als “Satan zal heersen over het Vaticaan, de paus zal zijn dienaar worden”. Frater Maximiliaan doorzag de vrijmetselarij als een politiek monster met duizenden klauwen, dat geleidelijk de regeringen van de verschillende staten naar zich toe trok, een sluipende, slopende sekte, wier hoofdprogrammaLEES VERDER

Op 28 april 1918 werd Maximiliaan priester gewijd en las de volgende dag zijn eerste H. Mis op het altaar van het mirakel dat ons herinnert aan deze beroemde bekering van Alfons Ratisbonne. Na de oprichting volgde er een jaar vol moeilijkheden waaronder de Spaanse griep en men sprak niet meer over de M.I. Door tussenkomst echter van de rector en de aartsbisschop werd Paus Benedictus XV persoonlijk ingelicht over de M.I. en verleende daarop zijn zegen en aanmoediging aan dit initiatief. Hierdoor sloten veel studenten van het college zich aan en het aantal leden groeide. Na drie jaar werd tenslotte de kerkelijke goedkeuring verleendLEES VERDER

Rond Kerst 1921 keerde Pater Kolbe eindelijk vrij van koorts terug naar Krakau. Vrijwel direct begon hij daar met de uitgave van een tijdschrift, “De Ridder van de Onbevlekte”. Pater Kolbe besefte zich dat hij, net als de vijand, zich moest bedienen van de nieuwste uitvindingen om Gods glorie te verkondigen, zoals radio en pers. Het tijdschrift had als doel de leden van de M.I. bijeen te houden, hen vurig te houden en alle families tot de Onbevlekte te brengen. Het begin was financieel gezien moeilijk en het eerste nummer verscheen zelfs zonder kaft. Zijn overste steunde hem echter ondanks dat het leek dat zijnLEES VERDER

Pater Kolbe zag toen kans om een prins, genaamd Drucki-Lubecki, een bekende groot-grondbezitter van die streek, te interesseren voor de zaak van de M.I. en hem een terrein in de nabijheid van Warschau ter beschikking te stellen, waarop de drukkerij van Grodno geplaatst werd en een nieuw klooster gebouwd werd. Dit is de stichting van Niepokalanow, de Stad van de Onbevlekte. Naast de drukkerij waren er een kapel, een klein seminarie, een noviciaat, de administratie, een ziekenafdeling, een elektrische centrale, werkplaatsen voor smeden, timmerlui, schoenmakers en kleermakers, de keuken, wasserij, bakkerij, een eetzaal voor 1.000 personen, nog een apart gebouw voor de brandweer en verderLEES VERDER

Pater Kolbe zegt in zijn commentaar op de akte van toewijding dat “het H. Hart van Jezus de Liefde van God is voor de mensen”. Deze liefde uit zich al in de kribbe en vervolgens tijdens het hele leven van de Redder, maar vooral op het Kruis en in de Eucharistie. Toch is dit niet alles: “De Liefde van het goddelijk Hart uit zich ook doordat Jezus ons Zijn eigen Moeder heeft gegeven” (conferentie 28-6-1936), een buitengewoon bewijs van de Liefde van God voor de mensen. Waarom echter heeft Jezus ons Zijn Moeder gegeven? “Dat is”, zegt Pater Kolbe, “opdat wij Hem kunnen beminnen metLEES VERDER

Dit verhaal vindt plaats in China, in het vicariaat van Tché-ly, 30 oktober 1923. Drie mannen, die door struikrovers gevangen zijn genomen, zijn verplicht, onder bedreiging, hen naar het dorp Je-tten te brengen, dat de struikrovers willen plunderen. Niet gehoorzamen betekent de dood, dus ze vertrekken, maar, nauwelijks bij het dorp aangekomen, beginnen ze alle drie uit alle macht te schreeuwen: “Struikrovers!” Er wordt alarm geslagen en het dorp kan veiligheidsmaatregelen nemen, waardoor er niet meer geplunderd kan worden. Onmiddellijk worden de drie ter dood gebracht. De eerste sterft, het hoofd afgehakt. De tweede krijgt een diepe snede door de keel en kan toch nogLEES VERDER

Pater K. Huysegems draagt maandelijks een H. Mis op voor de uitbreiding van de M.I., voor al haar leden en hun intenties, en ook om dank te brengen en nieuwe genaden af te smeken. Het zou goed zijn mochten meerdere mensen bijdragen aan het in opdracht geven van deze Missen. Mochten er leden zijn die graag een keer hun bijdrage hieraan willen leveren door het stipendium van die Mis te betalen, dan kunnen ze daarvoor contact opnemen met Pater Huysegems. De Missen vallen de komende twee maanden op dinsdag 2 juli om 18.30 uur te Gerwen en op zaterdag 31 augustus om 08.00 uur inLEES VERDER

Medailles en flyers kunnen bijvoorbeeld besteld worden op de Engelstalige subsite van de Internationale MI site: Flyers kosten 2 cent per stuk, en zijn onder andere in het Nederlands verkrijgbaar. Medailles kosten 11 cent (zilverkleurig, 17 mm) of 14 cent (goudkleurig, 17 mm) per stuk, maar zijn alleen in het Latijns verkrijgbaar. Nerderlandstalige medailles zijn bijvoorbeeld in Antwerpen te verkrijgen: Aluminium wit, 25 mm, 12 Euro voor 100 stuks. Aluminium goedkleurig, 25 mm, 22 Euro voor 100 stuks. Witmetaal, 21 mm, 3 Euro per stuk. Witmetaal, 32 mm, 8 Euro per stuk. Neemt u hiervoor contact op met de priorij in de Hemelstraat (tel. +32LEES VERDER