De originele Statuten

“Zij zal uw hoofd verpletteren.” (Genesis 3:15).
“Gij alleen hebt alle ketterijen op aarde overwonnen.” (uit het Romeins brevier).

I. DOEL

Werken aan de bekering van de gehele mensheid: zondaars, ketters, schismatici, joden, enz., in het bijzonder de vrijmetselaar, en dat iedereen heilig mag worden onder bescherming en door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd.

II. VOORWAARDEN

  1. Zichzelf volledig toewijden aan de Onbevlekte Maagd, zich vrijwillig als een volgzaam en edelmoedig instrument in Haar handen plaatsen.
  2. De Wonderdadige Medaille dragen.

III. MIDDELEN

  1. Als het mogelijk is het volgende schietgebed minstens éénmaal per dag bidden: “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen, en voor hen die hun toevlucht niet tot u nemen, in het bijzonder de vrijmetselaars en allen die U zijn toevertrouwd.”
  2. Alle andere geldige en wettige middelen gebruiken voor de bekering en heiliging van de mensen, volgens ieders middelen, in de verschillende staten en omstandigheden van het leven, als de gelegenheden zich voordoen. Bijzonder aanbevolen is echter de verspreiding van de Wonderdadige Medaille.

N.B. Deze middelen zijn slechts suggesties en geen verplichtingen. Geen enkele staan onder straf van doodzonde, zelfs niet van dagelijkse zonde. Ons hoofddoel is het helpen van een zo groot mogelijk aantal zielen te verenigen met het Heilig Hart van Jezus door de voorspraak van de Onbevlekte.