Over ons

De Militia Immaculatae (MI) werd in 1917 in Rome opgericht door de H. Maximiliaan Kolbe als een instelling van de katholieke kerk. Het is een reactie op de aanvallen op de kerk en de zielen, een geestelijk leger en ridderorde onder de vlag van de Onbevlekte.

H. Maximiliaan Kolbe

Na het 2e Vaticaans Concilie werd de MI aangepast aan de nieuwe modernistische geest. Men mocht niet langer militant en/of missionaris te zijn. Dat is de reden waarom de MI in het jaar 2000 werd hersteld door de Priesterbroederschap St. Pius X (FSSPX) in de oorspronkelijke geest zoals aanbevolen door bisschop Bernard Fellay.

Met betrekking tot de toenemende crisis van de kerk en de verslechterende “beslissende strijd” (vgl. O.L. Vrouw van Fatima), lijkt een resoluut leger van gevechtstroepen onder de vlag van “de Vrouw, bekleed met de zon” van de Apocalyps meer dan ooit nodig.

De essentie van de MI bestaat in toewijding aan de Onbevlekte. De Ridders wijden zich aan hun Koningin als instrumenten om het Koninkrijk van Christus door Maria te verspreiden en zielen te redden. Eerst doen ze dit door middel van gebeden en offers, maar ook door externe apostolaatswerken, vooral door de Wonderdadige Medailles te verspreiden. Daardoor kan de MI worden aangewezen als een concreet antwoord op basis van de verzoeken van O.L. Vrouw van Fatima.

Pater Karl Stehlin FSSPX

In april 2016 is Pater Karl Stehlin FSSPX benoemd tot internationaal directeur van de MI. De MI heeft een gezonde verdeling en had in september 2016 ongeveer 16.000 leden over de gehele wereld.