Maand: juli 2022

Hoe het H. Hart van Jezus Zijn beloften vervult aan degenen die zich Hem hebben toegewijd. (Vertaald van https://m-i.info/de/das-martyrium-von-praesident-garcia-moreno/) De maand juni staat in het teken van de devotie tot het H. Hart van Jezus. Het is dus passend om ons de twaalf beloften van het H. Hart van Jezus aan de H. Margareta Maria Alacoque in herinnering te roepen. Ons belangrijkste uur is ons laatste, het uur van de dood, omdat het onze eeuwigheid bepaalt. Wat kunnen we meer wensen – afgezien van de palm van het martelaarschap – dan voorzien van de heilige sacramenten de reis naar de eeuwigheid te mogen beginnen. ZoLEES VERDER