Categorie: Nieuws

Op 8 maart jl. bracht Pater Karl Stehlin een bezoek aan de St. Clemenspriorij in Gerwen. Hij celebreerde de gezongen H. Mis en hield na de H. Mis een levendig betoog over de MI, wat 7 nieuwe leden opleverde voor de MI. Daarnaast bracht hij gewijde Wonderdadige Medailles mee en ook nog een drietal flyers: Over de Wonderdadige Medaille, over de H. Maximiliaan Kolbe, en over de MI.LEES VERDER

In de Hemelstraat, zaterdag 15 februari 2020. 7u30 Morgengebed en meditatie 8u15 Ontbijt – gezamenlijk en in stilte 9u30 Voordracht en meditatie 10u45 Biechtgelegenheid 11u30 H. Mis 12u30 Picknick ( of soep met brood) 13u30 Voordracht en meditatie 15u15 Lof en Toewijdingen M.I. (hernieuwing of toetreding) 16u00 Rozenhoedje 16u30 Napraten met koffie 17u15 Einde Deelname 10€ – inschrijven gewenst t.e.m. ma 10 februari, bij E. H. Verlinden – hemelstraat.info@fsspx.beLEES VERDER

Pater Karl Stehlin is in 1988 priester gewijd in de Priesterbroederschap St. Pius X. Hij is thans overste van het Autonoom Huis Oost Europa en tevens directeur van de Militia Immaculatae, die in 2000 herleefde in de geest en volgens de tekst van de oorspronkelijke statuten. Pater Stehlin brengt Nederland begin maart een bezoek: zondag 8 maart zal hij de H. Mis opdragen in Gerwen en maandag 9 maart in Leiden. In Leiden zal hij tevens een aantal nieuwe leden in de M.I. opnemen. Mochten er nog meer gelovigen geïnteresseerd zijn toe te treden, dan kunnen ze zich melden bij de plaatselijke priester van deLEES VERDER

Volgens een brief van Paus Pius XI van 18 december 1926 kunnen de leden van de M.I. op diverse dagen een volle aflaat verdienen. De eerstvolgende data zijn 11 februari: het feest van O.L.Vrouw van Lourdes 25 maart: het feest van Maria Boodschap Naast de gewone voorwaarden voor een volle aflaat moet men ook zijn belofte van blijvende trouw aan de statuten hernieuwen.LEES VERDER

Op 16 november jongstleden was er een M.I. Inkeerdag in de Hemelstraat in Antwerpen. Het complete programma bevatte (in deze volgorde) een morgengebed en meditatie, ontbijt, een eerste voordracht en meditatie, een biechtgelegenheid, de H. Mis, een lunch, een tweede voordracht en meditatie, een lof, een rozenhoedje, en napraten met koffie. Helaas was half acht ’s ochtends wel erg vroeg voor het morgengebed, zeker omdat we nog uit de omgeving Eindhoven moesten komen, vandaar dat wij (met kennisgeving) pas tijdens het ontbijt zijn aangekomen. De eerste voordracht had de voorzichtigheid als thema en werd gegeven door de E.H. Verlinden. In het kort komt het eropLEES VERDER

In Antwerpen wordt op 16 november a.s. in de priorij aan de Hemelstraat een retraite van één dag georganiseerd, speciaal voor M.I.-leden en voor degenen die toe willen treden. De retraite vangt aan vroeg op de zaterdagochtend 7.30 uur, zodat men de gehele zaterdag tot zijn beschikking heeft om zich toe te leggen op gebed en de geestelijke instructies bij te wonen onder leiding van onze hemelse Koningin en Moeder. Zaterdag laat op de middag 17.15 uur loopt de retraite af. Als men interesse heeft, en voor nadere details kan men zich aanmelden bij Pater J. Verlinden te Antwerpen.LEES VERDER

Pater K. Huysegems draagt maandelijks een H. Mis op voor de uitbreiding van de M.I., voor al haar leden en hun intenties, en ook om dank te brengen en nieuwe genaden af te smeken. Het zou goed zijn mochten meerdere mensen bijdragen aan het in opdracht geven van deze Missen. Mochten er leden zijn die graag een keer hun bijdrage hieraan willen leveren door het stipendium van die Mis te betalen, dan kunnen ze daarvoor contact opnemen met Pater Huysegems. De Missen vallen de komende twee maanden op dinsdag 2 juli om 18.30 uur te Gerwen en op zaterdag 31 augustus om 08.00 uur inLEES VERDER

De MI heeft ook voet aan de grond gekregen in Nederland. Het begon met een gelovige die lid was van de moderne variant van de MI en wilde overstappen naar de traditionele observantie. Pater K. Huysegems, werkzaam in Nederland, heeft aan zijn verzoek voldaan en de ceremonie van de toewijding verricht in april 2018 in de Clemenskerk te Gerwen. Een aanwezige gelovige was geïnteresseerd en trad enkele maanden later toe met haar zoon. Daarna werd in alle drie de kerkgebouwen in Nederland reclame gemaakt voor de MI middels flyers, gelovigen werden persoonlijk benaderd via de mail, begin december 2018 was er in Leiden voor deLEES VERDER