De aflaten

Volgens de brief van Paus Pius XI van 18 december 1926 kunnen de leden van de Militia Immaculatæ een volle aflaat verdienen op volgende dagen:

  • De dag van hun toetreding tot de MI
  • De verjaardag van de oprichting van de MI (16 oktober)
  • Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
  • Het feest van Maria-boodschap (25 maart)
  • Het feest van O.L. Vrouw van Lourdes (11 februari)
  • De verjaardag van de eerste verschijning van O.L. Vrouw te Fatima (13 mei)
  • Het feest van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober)
  • Het feest van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille (27 november)

Naast de gewone voorwaarden voor een volle aflaat (biecht binnen 8 dagen, Heilige Communie, gebed voor de Paus en de volledige onthechting van elke zonde) moet men ook zijn belofte van trouw aan de statuten van de MI en om ze trouw te blijven hernieuwen.