De MI herleefde in de geest en volgens de tekst van de oorspronkelijke statuten op 6 mei 2000, door de overste van de FSSPX in Polen, met de toestemming van de Algemeen Overste Bisschop Fellay, in overeenstemming met het principe van de aanvullende jurisdictie. In Frankrijk werd de verspreiding van de MI toevertrouwd aan de traditionele Kapucijner broeders uit Morgon. In februari 2002 schreef de Algemeen Overste in een brief aan de leden van de FSSPX: “Ik nodig u uit om op alle mogelijke manieren dit wonderbaarlijke, apostolische initiatief uit te voeren en te verkondigen. We zien dat dit enerzijds in volledige overeenstemming is metLEES VERDER

Volgens de brief van Paus Pius XI van 18 december 1926 kunnen de leden van de Militia Immaculatæ een volle aflaat verdienen op volgende dagen: De dag van hun toetreding tot de MI De verjaardag van de oprichting van de MI (16 oktober) Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis (8 december) Het feest van Maria-boodschap (25 maart) Het feest van O.L. Vrouw van Lourdes (11 februari) De verjaardag van de eerste verschijning van O.L. Vrouw te Fatima (13 mei) Het feest van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober) Het feest van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille (27 november) Naast de gewone voorwaarden voor eenLEES VERDER