Categorie: Berichten

en de noodzaak tot eerherstel Navolgende tekst is afkomstig uit een artikel van Pater Nicolas Pinaud uit het tijdschrift ‘Sel de la Terre’ nummer 40 van voorjaar 2002. Het frappante voorval uit dit artikel toont op vreselijke wijze het nut van de eerherstellende Communie aan, om de woede van God te doen bedaren. Het is het verslag van een drama dat op 8 mei 1902 plaatsvond op het Franse eiland Martinique in de Caraïben: de uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée, die in een oogwenk de hoofdstad Saint-Pierre vernietigde en 40.000 van de 100.000 inwoners die Martinique toen had, doodde. De bewoners van het eilandLEES VERDER

… en de betekenis ervan voor ons vandaag Ben je bang of bezorgd over wat er in onze samenleving en in de Kerk gebeurt? Ook Maria en Jozef hadden grote zorgen. Hieronder volgt een tekst (zie bron onderaan) die Maria en Jozef presenteert als een voorbeeld van onwankelbaar vertrouwen in God. Laten we proberen hen hierin na te volgen: laten we doen wat we kunnen en de rest moeten we overlaten aan de goddelijke Voorzienigheid. Terwijl de grote mysteries van onze redding in de eenzaamheid van Nazareth werden voorbereid, had de almachtige Voorzienigheid van God het lot van de wereld bepaald, zoals voorzegt in deLEES VERDER

Wat is de hoogste vorm van liefde voor onze toestand als gevallen, zondige mensen? De genoegdoening. Het Offer van Jezus Christus aan het kruis is de hoogste daad van liefde. En deze daad van liefde is een daad van genoegdoening voor het onrecht. Liefde ten opzichte van de zonde en de zondaar komt tot uitdrukking in genoegdoening: want wie liefheeft en het ongeluk heeft de geliefde te hebben beledigd, kan alleen van liefde blijven spreken wanneer dit onrecht is goedgemaakt en de belemmering voor de liefde is weggenomen. Dit is precies de centrale boodschap van Fatima. Bij elke verschijning van de engel komt dit onderwerpLEES VERDER

Een bezorgde jongeman en een zustertje Mike! Wij gaan met zijn allen met de bal naar het braakliggend terrein, kom je mee?” “Sorry jongens, maar ik heb iets belangrijks te doen deze ochtend! Ik dwaal al een uur door de straten van de wijk op zoek naar Zuster Mechtilde, maar tot nu toe kan ik haar niet vinden.” “Wat voor belangrijks heb je te zeggen tegen die zuster? Normaal ben je meteen van de partij als we gaan honkballen!” “O – ik heb nu niet de tijd om het uit te leggen; later, ik beloof het! Maar jullie veel plezier!”[1] In de stad Jersey CityLEES VERDER

In het laatste M.I.-artikel hebben we gezien dat de Vrijmetselarij de grootste vijand is van de Katholieke Kerk. Het Leergezag van de Kerk heeft ons altijd gewaarschuwd voor het wezenlijk duivelse karakter van deze sekte. Vanaf de eerste veroordeling van de Vrijmetselarij in 1738 door Paus Clemens XII heeft het merendeel van de volgende pausen hetzelfde gedaan. Gregorius XVI heeft de Vrijmetselarij in zijn Encycliek Mirari Vos beschreven als “een walgelijke poel, waar alle onzuiverheden, alle heiligschennende praktijken en alle godslasterlijke formules van alle voorafgaande meest schandelijke sektes verenigd zijn”. Pius IX zal het op 21 november 1873 nog duidelijker verwoorden door haar aan teLEES VERDER

Pater Maximiliaan Kolbe was in 1917 getuige van de triomfantelijke optocht van de vrijmetselaars in Rome, die hun 200e verjaardag vierden. Daarbij zongen ze godslasterlijke liederen en verkondigden de overwinning van de Vrijmetselarij op Rome. Pater Kolbe verklaarde later dat er over de hele wereld strijd wordt gevoerd tegen de Kerk en dat de vijand verschillende maskers en namen heeft, als socialisme, bolsjewisme, materialisme, theosofie (religieuze onverschilligheid), de leer van de Jehova’s, het protestantisme enz., maar dat het grootste kamp schuilgaat achter al de kampen die de frontlinie vormen. En dat kamp is van de vijand bij uitstek, de machtigste en dodelijkste vijand van deLEES VERDER

Pater Karl Stehlin, geestelijk directeur van de Militia Immaculatae (M.I.) volgens de traditionele observantie, heeft een boek geschreven, getiteld De Onbevlekte, ons ideaal. Hierna volgt de vertaling van een deel uit dit boek, dat betrekking heeft op het werk en het leven van de Ridders van de Onbevlekte, dus de personen die lid zijn van de M.I., met name in onze huidige (eind)tijd. De Militia Immaculatae, opgericht door Pater Kolbe, is voor alles een levensideaal: aan de ene kant geeft men zich geheel en al aan de Onbevlekte – dat is de persoonlijke bekering en heiliging door Maria – aan de andere kant spant menLEES VERDER

Kennen wij eigenlijk wel de kracht van een offer dat we brengen? Vooral als dit gebeurt met de duurzame intentie om onszelf, als instrument in de handen van de Onbevlekte, te verenigen met het lijden van Onze Lieve Heer en op die manier zielen te redden? Pater Kolbe heeft tijdens zijn leven diverse conferenties gehouden over de onverbreekbare band tussen het offer en de liefde, en ook heeft hij in diverse brieven hierover geschreven. Hierna volgt de vertaling van een hoofdstuk uit een boek over Maria, de Onbevlekte, van de hand van Pater Karl Stehlin, geestelijk directeur van de Militia Immaculatae, dat de kracht vanLEES VERDER

Het apostolaat – een pijler van de Militia Immaculatae Als Ridders van de Onbevlekte hebben wij de belofte gedaan een gedwee instrument te zijn in de handen van Onze Lieve Vrouw om zo haar glorie te vermeerderen in zovele afgedwaalde en lauwe zielen. Deze zielen kunnen wij met haar hulp op verschillende manieren proberen aan te trekken. Wij moeten trachten Maria zo veel mogelijk na te volgen in haar deugden, door bijv. haar kuisheid, haar ingetogenheid, haar bescheidenheid, haar zedigheid als voorbeeld te nemen in ons dagelijks leven, in ons gedrag, onze gesprekken, onze gedachten Zoals we weten, vormen het innerlijk en het uiterlijk hierbijLEES VERDER

Op 8 maart jl. bracht Pater Karl Stehlin een bezoek aan de St. Clemenspriorij in Gerwen. Hij celebreerde de gezongen H. Mis en hield na de H. Mis een levendig betoog over de MI, wat 7 nieuwe leden opleverde voor de MI. Daarnaast bracht hij gewijde Wonderdadige Medailles mee en ook nog een drietal flyers: Over de Wonderdadige Medaille, over de H. Maximiliaan Kolbe, en over de MI.LEES VERDER