Categorie: De ridders

De Militia Immaculatae (MI) werd in 1917 in Rome opgericht door de H. Maximiliaan Kolbe als een instelling van de katholieke kerk. Het is een reactie op de aanvallen op de kerk en de zielen, een geestelijk leger en ridderorde onder de vlag van de Onbevlekte. Na het 2e Vaticaans Concilie werd de MI aangepast aan de nieuwe modernistische geest. Men mocht niet langer militant en/of missionaris te zijn. Dat is de reden waarom de MI in het jaar 2000 werd hersteld door de Priesterbroederschap St. Pius X (FSSPX) in de oorspronkelijke geest zoals aanbevolen door bisschop Bernard Fellay. Met betrekking tot de toenemende crisisLEES VERDER

“Zij zal uw hoofd verpletteren.” (Genesis 3:15). “Gij alleen hebt alle ketterijen op aarde overwonnen.” (uit het Romeins brevier). I. DOEL Werken aan de bekering van de gehele mensheid: zondaars, ketters, schismatici, joden, enz., in het bijzonder de vrijmetselaar, en dat iedereen heilig mag worden onder bescherming en door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd. II. VOORWAARDEN Zichzelf volledig toewijden aan de Onbevlekte Maagd, zich vrijwillig als een volgzaam en edelmoedig instrument in Haar handen plaatsen. De Wonderdadige Medaille dragen. III. MIDDELEN Als het mogelijk is het volgende schietgebed minstens éénmaal per dag bidden: “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevluchtLEES VERDER

In december 2017 telt de Militia Immaculatæ van de traditionele Observantie 100 000 ridders Als iemand uit de Nederlandstalige landen wilt toetreden tot de MI, kan aan elke priester van de FSSPX gevraagd worden om deze plechtigheid van toetreding uit te voeren. Men wordt echter pas officieel “Ridder van de Onbevlekte” nadat de priester het document van lidmaatschap heeft ondertekend en men is ingeschreven in het register van het MI-hoofdkwartier. Dit adres is: info@militia-immaculatae.asiaLEES VERDER