Maand: augustus 2019

Zoals we reeds schreven in het praktisch puntje over onze toewijding aan Maria in het Informatieblad van juli-augustus 2019 is het apostolaat een bovennatuurlijk werk, een werk van genade waarvoor men niet absoluut over uitstaande redenaarskunst hoeft te beschikken; men is het middel. Nochtans is het goed om over enige (basis) kennis te beschikken om antwoord te geven op de meest voorkomende opwerpingen. Pater K. Huysegems heeft onlangs gepreekt over de apologetica en de verklaring en oorsprong van de zichtbare wereld. Deze preek kunt u desgewenst bij hem opvragen. Dan maakte de pater tevens melding van een link die het bekijken waard is en onsLEES VERDER

In het vorige Informatieblad is een oproep geplaatst aan gelovigen om, indien zij wensen, het stipendium te voldoen voor een H. Mis welke Pater K. Huysegems maandelijks opdraagt voor de M.I., haar uitbreiding, haar leden en al hun intenties. Enkele leden hebben hierop gereageerd en het stipendium is inmiddels voldaan tot en met in ieder geval de maand januari 2020. Geven wij als leden genereus gevolg aan deze oproep die de nodige genade zal doen vloeien over zowel de schenker als de M.I. als geheel. Verder dient nog vermeld te worden dat op 15 augustus jl. te Leiden 6 nieuwe leden zijn toegetreden tot deLEES VERDER

Pater Géréon Goldmann, een Franciscaan die in de jaren ’50 in Japan leefde, maakte de navolgende gebeurtenis mee. Te Itabashi, een voorstad van Tokyo, woonde in voormalige militaire barakken een duizendtal dakloze ouderen, geheel afgezonderd. Op een nacht belde men de pater op: een oude vrouw lag op sterven en vroeg om een priester. De vrouw vertelde hem dat ze als jong meisje op een katholieke school had gezeten en christen was geworden, gedoopt was en de H. Communie had ontvangen. Nadien huwde zij echter volgens de keuze van haar ouders met een vooraanstaande boeddhist die een tempel in de bergen bezat en waar zijLEES VERDER

Onze Lieve Heer heeft zich onder andere tegenover de H. Margaretha-Maria Alacoque uit Paray-le-Monial in Frankrijk tijdens een verschijning aan deze zuster beklaagd dat Zijn Hart, dat zozeer de mensen heeft liefgehad en dat tot het uiterste is gegaan om hen Zijn liefde te betonen, als vergoeding niets dan ondank krijgt, oneerbiedigheid, heiligschennissen, koudheid en minachting. Jezus klaagt dat Hij dorst heeft naar onze liefde en bedelt om onze harten, maar de mensen stoten Hem af, men beledigt Hem, men wil Hem niet. Jezus doelt hiermee ook op de vrijmetselaars, die met hun beledigingen en heiligschennissen Onze Lieve Heer ten zeerste bedroeven. Als lid vanLEES VERDER

Op 1 september 1939 barstte de oorlog los tussen Polen en Duitsland. Niepokalanow werd omringd door troepen van het Duitse leger en overgeleverd aan hun willekeur. Reeds vier dagen later moest Niepokalanow ontruimd worden op bevel van de gouverneur van Warschau. Pater Kolbe riep de communauteit bijeen en gaf de broeders opdracht veiliger oorden op te zoeken. Sommigen gingen naar andere kloosters, anderen naar familie of kennissen. Pater Kolbe nam afscheid met de woorden dat hij deze oorlog niet zou overleven. Pater Kolbe bleef in opdracht van zijn overste in Niepokalanow samen met nog een vijftigtal broeders en vijf paters. Er volgden spannende dagen, waarbijLEES VERDER

In Antwerpen wordt op 16 november a.s. in de priorij aan de Hemelstraat een retraite van één dag georganiseerd, speciaal voor M.I.-leden en voor degenen die toe willen treden. De retraite vangt aan vroeg op de zaterdagochtend 7.30 uur, zodat men de gehele zaterdag tot zijn beschikking heeft om zich toe te leggen op gebed en de geestelijke instructies bij te wonen onder leiding van onze hemelse Koningin en Moeder. Zaterdag laat op de middag 17.15 uur loopt de retraite af. Als men interesse heeft, en voor nadere details kan men zich aanmelden bij Pater J. Verlinden te Antwerpen.LEES VERDER

Oswiecim, Auschwitz in het Duits, werd in Polen het “kamp van de dood” genoemd om de miljoenen slachtoffers die er omkwamen. Het werd gesticht om vergeldingsmaatregelen te treffen tegen het verzet van de Polen. Het lag in een verlaten regio in moerassig en ongezond gebied. Buiten het kamp woonden nog enkele boeren die de grond erom heen moesten bewerken. Uit het kamp waren gedetineerden die dan overdag hielpen, maar wel ’s avonds weer terug moesten keren naar het kamp. Zo ontstond de mogelijkheid tot ontsnapping, wat als straf het doodvonnis van tien gevangenen betekende. Deze mensen moesten dan de zogenaamde “bunker” of de “kelder vanLEES VERDER