Categorie: Informatie

Vertaling van een in het Frans verschenen artikel uit het Spaanse tijdschrift Chiesa Viva, februari 2009, nr. 413 door Dr. Franco Adessa “Notre Dame du Bon Succes” We gaan meer dan 400 jaar terug in de tijd, toen een zuster in het huidige Ecuador, destijds een kolonie van Spanje, diverse verschijningen heeft gehad van de H. Maagd Maria, maar ook van Jezus, de aartsengelen en andere hemelse personages. Zij heeft daarbij boodschappen ontvangen, die niet slechts voor haar tijd waren, maar ook en vooral betrekking hadden op de 20e eeuw. Zij werd daarbij gevraagd zich op te offeren en boete te doen voor de zondenLEES VERDER

(vervolg en eind) In het vorige artikel hebben we gezien dat de Vrijmetselarij de mens wil verheerlijken en hem alle macht op aarde en in de hemel wil geven. Een aantrekkelijk programma dat onze tijdgenoten wel aanspreekt. Maar als we ons beseffen dat deze verheffing van de mens noodzakelijkerwijs ten koste gaat van God, Schepper en Meester van alle dingen, dan wordt deze cultus van de mens, zoals we die hebben genoemd, een masker dat een grove belediging van dezelfde God verbergt. Maar het kan nog erger. Wat zijn de gevolgen van het minachten van God? Is dat het geluk van de mens? Is datLEES VERDER

Paus Leo XIII heeft in 1884 in zijn Encycliek Humanum Genus met betrekking tot de vrijmetselaars gezegd: “We hebben te maken met een sluwe vijand, rijk aan listen. Hij blinkt erin uit de oren van de mensen op aangename wijze te strelen. … Zij (de vrijmetselaars) hebben altijd de woorden ‘vrijheid’ en ‘het publieke welzijn’ in de mond. Als je ze moet geloven, is het de Kerk die er altijd weerstand aan heeft geboden dat de mensen onttrokken werden aan een onrechtvaardige onderworpenheid. Zij hebben de mensen verleid met deze bedrieglijke taal. Omdat het in hun grootste belang is niet te tonen wat werkelijk zeLEES VERDER

Hoe het H. Hart van Jezus Zijn beloften vervult aan degenen die zich Hem hebben toegewijd. (Vertaald van https://m-i.info/de/das-martyrium-von-praesident-garcia-moreno/) De maand juni staat in het teken van de devotie tot het H. Hart van Jezus. Het is dus passend om ons de twaalf beloften van het H. Hart van Jezus aan de H. Margareta Maria Alacoque in herinnering te roepen. Ons belangrijkste uur is ons laatste, het uur van de dood, omdat het onze eeuwigheid bepaalt. Wat kunnen we meer wensen – afgezien van de palm van het martelaarschap – dan voorzien van de heilige sacramenten de reis naar de eeuwigheid te mogen beginnen. ZoLEES VERDER

en de noodzaak tot eerherstel Navolgende tekst is afkomstig uit een artikel van Pater Nicolas Pinaud uit het tijdschrift ‘Sel de la Terre’ nummer 40 van voorjaar 2002. Het frappante voorval uit dit artikel toont op vreselijke wijze het nut van de eerherstellende Communie aan, om de woede van God te doen bedaren. Het is het verslag van een drama dat op 8 mei 1902 plaatsvond op het Franse eiland Martinique in de Caraïben: de uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée, die in een oogwenk de hoofdstad Saint-Pierre vernietigde en 40.000 van de 100.000 inwoners die Martinique toen had, doodde. De bewoners van het eilandLEES VERDER

… en de betekenis ervan voor ons vandaag Ben je bang of bezorgd over wat er in onze samenleving en in de Kerk gebeurt? Ook Maria en Jozef hadden grote zorgen. Hieronder volgt een tekst (zie bron onderaan) die Maria en Jozef presenteert als een voorbeeld van onwankelbaar vertrouwen in God. Laten we proberen hen hierin na te volgen: laten we doen wat we kunnen en de rest moeten we overlaten aan de goddelijke Voorzienigheid. Terwijl de grote mysteries van onze redding in de eenzaamheid van Nazareth werden voorbereid, had de almachtige Voorzienigheid van God het lot van de wereld bepaald, zoals voorzegt in deLEES VERDER

Wat is de hoogste vorm van liefde voor onze toestand als gevallen, zondige mensen? De genoegdoening. Het Offer van Jezus Christus aan het kruis is de hoogste daad van liefde. En deze daad van liefde is een daad van genoegdoening voor het onrecht. Liefde ten opzichte van de zonde en de zondaar komt tot uitdrukking in genoegdoening: want wie liefheeft en het ongeluk heeft de geliefde te hebben beledigd, kan alleen van liefde blijven spreken wanneer dit onrecht is goedgemaakt en de belemmering voor de liefde is weggenomen. Dit is precies de centrale boodschap van Fatima. Bij elke verschijning van de engel komt dit onderwerpLEES VERDER

Een bezorgde jongeman en een zustertje Mike! Wij gaan met zijn allen met de bal naar het braakliggend terrein, kom je mee?” “Sorry jongens, maar ik heb iets belangrijks te doen deze ochtend! Ik dwaal al een uur door de straten van de wijk op zoek naar Zuster Mechtilde, maar tot nu toe kan ik haar niet vinden.” “Wat voor belangrijks heb je te zeggen tegen die zuster? Normaal ben je meteen van de partij als we gaan honkballen!” “O – ik heb nu niet de tijd om het uit te leggen; later, ik beloof het! Maar jullie veel plezier!”[1] In de stad Jersey CityLEES VERDER

In het laatste M.I.-artikel hebben we gezien dat de Vrijmetselarij de grootste vijand is van de Katholieke Kerk. Het Leergezag van de Kerk heeft ons altijd gewaarschuwd voor het wezenlijk duivelse karakter van deze sekte. Vanaf de eerste veroordeling van de Vrijmetselarij in 1738 door Paus Clemens XII heeft het merendeel van de volgende pausen hetzelfde gedaan. Gregorius XVI heeft de Vrijmetselarij in zijn Encycliek Mirari Vos beschreven als “een walgelijke poel, waar alle onzuiverheden, alle heiligschennende praktijken en alle godslasterlijke formules van alle voorafgaande meest schandelijke sektes verenigd zijn”. Pius IX zal het op 21 november 1873 nog duidelijker verwoorden door haar aan teLEES VERDER

Pater Maximiliaan Kolbe was in 1917 getuige van de triomfantelijke optocht van de vrijmetselaars in Rome, die hun 200e verjaardag vierden. Daarbij zongen ze godslasterlijke liederen en verkondigden de overwinning van de Vrijmetselarij op Rome. Pater Kolbe verklaarde later dat er over de hele wereld strijd wordt gevoerd tegen de Kerk en dat de vijand verschillende maskers en namen heeft, als socialisme, bolsjewisme, materialisme, theosofie (religieuze onverschilligheid), de leer van de Jehova’s, het protestantisme enz., maar dat het grootste kamp schuilgaat achter al de kampen die de frontlinie vormen. En dat kamp is van de vijand bij uitstek, de machtigste en dodelijkste vijand van deLEES VERDER