Categorie: De Onbevlekte

Hoe komt het toch dat pater Kolbe zo’n groot vertrouwen stelde in een dergelijk uiterlijk middel als de Wonderdadige Medaille? Dit hangt samen met de opzienbarende bekering van Alfons Ratisbonne. In het jaar 1917 vierde men te Rome de 75e verjaardag van dit groot wonder. Toen broeder Maximiliaan Kolbe mediteerde over deze gebeurtenis, heeft hij de goddelijke ingeving gekregen om een Ridderorde ter ere van de Onbevlekte op te richten en koos toen de Wonderdadige Medaille als beschermend en onderscheidend teken voor de toekomstige Ridders. Dit heeft hij later verteld aan een vriend en latere medestichter. Maar ook buitengewone feiten als bekeringen door de medaille,LEES VERDER

Hier volgt het relaas van Catharina Labouré, de zuster van de Congregatie van de Dochters van Liefde die de verschijningen van O.L. Vrouw heeft gehad in de Rue du Bac te Parijs en die als instrument in de handen van de Onbevlekte meewerkte aan het doen slaan en verspreiden van de Wonderdadige Medaille en de bijbehorende boodschap. Catharina was een dochter van een welgestelde boer en een onderwijzeres te Fain-les-Moutiers in Frankrijk, en werd als negende kind geboren op 2 mei 1806. Haar vader was een oud-seminarist, stug van aard en zwijgzaam, welke trekken in Catharina terug te vinden waren. Het dorpje Fain had geenLEES VERDER

Encycliek van de H. Paus Pius X over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria Maria is de Moeder van Christus en is daarom ook onze Moeder. Helaas is deze betekenisvolle encycliek over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria niet in het Nederlands beschikbaar. De engelstalige tekst is wel beschikbaar.LEES VERDER