Het ontstaan

Naast de Oktoberrevolutie in Rusland waren er in het jaar 1917 ook de verschijningen van O.L. Vrouw in Fatima. Ondertussen vierden de Vrijmetselaars hun 200ste verjaardag in Rome. Overal waar je keek zag je vlaggen en posters waarop de Aartsengel Michaël werd verslagen door Lucifer. Lange optochten trokken door de Eeuwige Stad richting het Sint-Pietersplein. De demonstranten zongen blasfemische liederen en droegen spandoeken waarop stond: “Satan zal heersen in het Vaticaan en de Paus zal zijn dienaar zijn.”

Op hetzelfde moment was er ook een jonge Poolse Franciscaan in Rome: broeder Maximiliaan Maria Kolbe, een theologiestudent aan de Gregoriana. Hij kon dus niet anders dan deze dreigende optochten te aanschouwen. “Hoe is het mogelijk,” vroeg hij zich af, “dat onze vijanden hun machten zo kunnen tentoonstellen om ons te vernietigen, terwijl wij hier met onze handen in de zakken ernaar staan te kijken zonder iets te ondernemen? Hebben wij immers niet veel krachtigere wapens, zoals de steun van de Hemel en in het bijzonder de Onbevlekte?”

De stichters van de MI
Maximiliaan achter links

De jonge broeder mediteerde over de Heilige Schrift, de Kerkvaders, de werken van de grote Mariale heiligen, zoals bijvoorbeeld Sint Louis-Marie Grignion de Montfort; hij mediteerde verder ook over het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, alsook over de betekenis van de Mariaverschijningen in Lourdes. Deze waarheden en mysteries hebben inderdaad niet alleen een bovennatuurlijke betekenis, ze zijn allemaal ook zeer praktisch vanwege hun sociale relevantie. “De Onbevlekte Maagd, de Overwinnares op alle ketterijen, zal niet terugtrekken voor de vijand die zich tegen haar verheft. Als Zij trouwe dienaars vindt die haar gehoorzamen, zal Zij telkens nieuwe overwinningen behalen, groter dan wij ons kunnen voorstellen.”

Er werd nog een verjaardag gevierd in Rome in 1917, een dag van overwinning voor de Onbevlekte: de plotse bekering van Marie-Alphonse Ratisbonne, een jood die zich in het jaar 1842 bekeerde dankzij genades verkregen door de Wonderdadige Medaille. Deze samenloop gaf broeder Kolbe het idee om een Ridderorde van de Onbevlekte te stichten. Het embleem zou de Wonderdadige Medaille zijn. Drie dagen na het zonnewonder te Fatima, op 16 oktober 1917, stichtte broeder Kolbe, met toestemming van zijn overste, samen met zes andere broeders de Militia Immaculatæ, knielend voor het altaar van O.L. Vrouw in de kapel van het Serafijns college te Rome.