Maand: april 2019

Hoe komt het toch dat pater Kolbe zo’n groot vertrouwen stelde in een dergelijk uiterlijk middel als de Wonderdadige Medaille? Dit hangt samen met de opzienbarende bekering van Alfons Ratisbonne. In het jaar 1917 vierde men te Rome de 75e verjaardag van dit groot wonder. Toen broeder Maximiliaan Kolbe mediteerde over deze gebeurtenis, heeft hij de goddelijke ingeving gekregen om een Ridderorde ter ere van de Onbevlekte op te richten en koos toen de Wonderdadige Medaille als beschermend en onderscheidend teken voor de toekomstige Ridders. Dit heeft hij later verteld aan een vriend en latere medestichter. Maar ook buitengewone feiten als bekeringen door de medaille,LEES VERDER

Hier volgt het relaas van Catharina Labouré, de zuster van de Congregatie van de Dochters van Liefde die de verschijningen van O.L. Vrouw heeft gehad in de Rue du Bac te Parijs en die als instrument in de handen van de Onbevlekte meewerkte aan het doen slaan en verspreiden van de Wonderdadige Medaille en de bijbehorende boodschap. Catharina was een dochter van een welgestelde boer en een onderwijzeres te Fain-les-Moutiers in Frankrijk, en werd als negende kind geboren op 2 mei 1806. Haar vader was een oud-seminarist, stug van aard en zwijgzaam, welke trekken in Catharina terug te vinden waren. Het dorpje Fain had geenLEES VERDER

De Militia Immaculatae (MI) werd in 1917 in Rome opgericht door de H. Maximiliaan Kolbe als een instelling van de katholieke kerk. Het is een reactie op de aanvallen op de kerk en de zielen, een geestelijk leger en ridderorde onder de vlag van de Onbevlekte. Na het 2e Vaticaans Concilie werd de MI aangepast aan de nieuwe modernistische geest. Men mocht niet langer militant en/of missionaris te zijn. Dat is de reden waarom de MI in het jaar 2000 werd hersteld door de Priesterbroederschap St. Pius X (FSSPX) in de oorspronkelijke geest zoals aanbevolen door bisschop Bernard Fellay. Met betrekking tot de toenemende crisisLEES VERDER

Encycliek van de H. Paus Pius X over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria Maria is de Moeder van Christus en is daarom ook onze Moeder. Helaas is deze betekenisvolle encycliek over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria niet in het Nederlands beschikbaar. De engelstalige tekst is wel beschikbaar.LEES VERDER

De Immaculata is ons ideaal!Om Haar te benaderen, om zoals Haar te worden,toelaten dat Zij over onze harten en zielen heerst,zodat Ze in en door de mensen kan leven en werken,zodat Ze God kan loven door onze harten.Om volledig en onvoorwaardelijk haar bezit te zijn,dat is ons ideaal!Om een bron van licht te zijn in onze omgeving,om zielen voor haar te winnen,zodat onze naasten hun harten mogen openenvoor haar opdat Zij in alle harten ter wereld magheersen, zonder onderscheid tussen ras, nationaliteitof taal, en dat Zij in alle harten mag zijn die ooitzullen bestaan, tot het einde der tijden,dat is ons ideaal!En dat haar levenLEES VERDER