Op 28 april 1918 werd Maximiliaan priester gewijd en las de volgende dag zijn eerste H. Mis op het altaar van het mirakel dat ons herinnert aan deze beroemde bekering van Alfons Ratisbonne. Na de oprichting volgde er een jaar vol moeilijkheden waaronder de Spaanse griep en men sprak niet meer over de M.I. Door tussenkomst echter van de rector en de aartsbisschop werd Paus Benedictus XV persoonlijk ingelicht over de M.I. en verleende daarop zijn zegen en aanmoediging aan dit initiatief. Hierdoor sloten veel studenten van het college zich aan en het aantal leden groeide. Na drie jaar werd tenslotte de kerkelijke goedkeuring verleendLEES VERDER

Rond Kerst 1921 keerde Pater Kolbe eindelijk vrij van koorts terug naar Krakau. Vrijwel direct begon hij daar met de uitgave van een tijdschrift, “De Ridder van de Onbevlekte”. Pater Kolbe besefte zich dat hij, net als de vijand, zich moest bedienen van de nieuwste uitvindingen om Gods glorie te verkondigen, zoals radio en pers. Het tijdschrift had als doel de leden van de M.I. bijeen te houden, hen vurig te houden en alle families tot de Onbevlekte te brengen. Het begin was financieel gezien moeilijk en het eerste nummer verscheen zelfs zonder kaft. Zijn overste steunde hem echter ondanks dat het leek dat zijnLEES VERDER

Pater Kolbe zag toen kans om een prins, genaamd Drucki-Lubecki, een bekende groot-grondbezitter van die streek, te interesseren voor de zaak van de M.I. en hem een terrein in de nabijheid van Warschau ter beschikking te stellen, waarop de drukkerij van Grodno geplaatst werd en een nieuw klooster gebouwd werd. Dit is de stichting van Niepokalanow, de Stad van de Onbevlekte. Naast de drukkerij waren er een kapel, een klein seminarie, een noviciaat, de administratie, een ziekenafdeling, een elektrische centrale, werkplaatsen voor smeden, timmerlui, schoenmakers en kleermakers, de keuken, wasserij, bakkerij, een eetzaal voor 1.000 personen, nog een apart gebouw voor de brandweer en verderLEES VERDER

Op 16 november jongstleden was er een M.I. Inkeerdag in de Hemelstraat in Antwerpen. Het complete programma bevatte (in deze volgorde) een morgengebed en meditatie, ontbijt, een eerste voordracht en meditatie, een biechtgelegenheid, de H. Mis, een lunch, een tweede voordracht en meditatie, een lof, een rozenhoedje, en napraten met koffie. Helaas was half acht ’s ochtends wel erg vroeg voor het morgengebed, zeker omdat we nog uit de omgeving Eindhoven moesten komen, vandaar dat wij (met kennisgeving) pas tijdens het ontbijt zijn aangekomen. De eerste voordracht had de voorzichtigheid als thema en werd gegeven door de E.H. Verlinden. In het kort komt het eropLEES VERDER

Zoals we reeds schreven in het praktisch puntje over onze toewijding aan Maria in het Informatieblad van juli-augustus 2019 is het apostolaat een bovennatuurlijk werk, een werk van genade waarvoor men niet absoluut over uitstaande redenaarskunst hoeft te beschikken; men is het middel. Nochtans is het goed om over enige (basis) kennis te beschikken om antwoord te geven op de meest voorkomende opwerpingen. Pater K. Huysegems heeft onlangs gepreekt over de apologetica en de verklaring en oorsprong van de zichtbare wereld. Deze preek kunt u desgewenst bij hem opvragen. Dan maakte de pater tevens melding van een link die het bekijken waard is en onsLEES VERDER

In het vorige Informatieblad is een oproep geplaatst aan gelovigen om, indien zij wensen, het stipendium te voldoen voor een H. Mis welke Pater K. Huysegems maandelijks opdraagt voor de M.I., haar uitbreiding, haar leden en al hun intenties. Enkele leden hebben hierop gereageerd en het stipendium is inmiddels voldaan tot en met in ieder geval de maand januari 2020. Geven wij als leden genereus gevolg aan deze oproep die de nodige genade zal doen vloeien over zowel de schenker als de M.I. als geheel. Verder dient nog vermeld te worden dat op 15 augustus jl. te Leiden 6 nieuwe leden zijn toegetreden tot deLEES VERDER

Pater Géréon Goldmann, een Franciscaan die in de jaren ’50 in Japan leefde, maakte de navolgende gebeurtenis mee. Te Itabashi, een voorstad van Tokyo, woonde in voormalige militaire barakken een duizendtal dakloze ouderen, geheel afgezonderd. Op een nacht belde men de pater op: een oude vrouw lag op sterven en vroeg om een priester. De vrouw vertelde hem dat ze als jong meisje op een katholieke school had gezeten en christen was geworden, gedoopt was en de H. Communie had ontvangen. Nadien huwde zij echter volgens de keuze van haar ouders met een vooraanstaande boeddhist die een tempel in de bergen bezat en waar zijLEES VERDER

Onze Lieve Heer heeft zich onder andere tegenover de H. Margaretha-Maria Alacoque uit Paray-le-Monial in Frankrijk tijdens een verschijning aan deze zuster beklaagd dat Zijn Hart, dat zozeer de mensen heeft liefgehad en dat tot het uiterste is gegaan om hen Zijn liefde te betonen, als vergoeding niets dan ondank krijgt, oneerbiedigheid, heiligschennissen, koudheid en minachting. Jezus klaagt dat Hij dorst heeft naar onze liefde en bedelt om onze harten, maar de mensen stoten Hem af, men beledigt Hem, men wil Hem niet. Jezus doelt hiermee ook op de vrijmetselaars, die met hun beledigingen en heiligschennissen Onze Lieve Heer ten zeerste bedroeven. Als lid vanLEES VERDER

Op 1 september 1939 barstte de oorlog los tussen Polen en Duitsland. Niepokalanow werd omringd door troepen van het Duitse leger en overgeleverd aan hun willekeur. Reeds vier dagen later moest Niepokalanow ontruimd worden op bevel van de gouverneur van Warschau. Pater Kolbe riep de communauteit bijeen en gaf de broeders opdracht veiliger oorden op te zoeken. Sommigen gingen naar andere kloosters, anderen naar familie of kennissen. Pater Kolbe nam afscheid met de woorden dat hij deze oorlog niet zou overleven. Pater Kolbe bleef in opdracht van zijn overste in Niepokalanow samen met nog een vijftigtal broeders en vijf paters. Er volgden spannende dagen, waarbijLEES VERDER

In Antwerpen wordt op 16 november a.s. in de priorij aan de Hemelstraat een retraite van één dag georganiseerd, speciaal voor M.I.-leden en voor degenen die toe willen treden. De retraite vangt aan vroeg op de zaterdagochtend 7.30 uur, zodat men de gehele zaterdag tot zijn beschikking heeft om zich toe te leggen op gebed en de geestelijke instructies bij te wonen onder leiding van onze hemelse Koningin en Moeder. Zaterdag laat op de middag 17.15 uur loopt de retraite af. Als men interesse heeft, en voor nadere details kan men zich aanmelden bij Pater J. Verlinden te Antwerpen.LEES VERDER