Zijn ideaal


De Immaculata is ons ideaal!
Om Haar te benaderen, om zoals Haar te worden,
toelaten dat Zij over onze harten en zielen heerst,
zodat Ze in en door de mensen kan leven en werken,
zodat Ze God kan loven door onze harten.
Om volledig en onvoorwaardelijk haar bezit te zijn,
dat is ons ideaal!
Om een bron van licht te zijn in onze omgeving,
om zielen voor haar te winnen,
zodat onze naasten hun harten mogen openen
voor haar opdat Zij in alle harten ter wereld mag
heersen, zonder onderscheid tussen ras, nationaliteit
of taal, en dat Zij in alle harten mag zijn die ooit
zullen bestaan, tot het einde der tijden,
dat is ons ideaal!
En dat haar leven mag uitbreiden en groeien in elke
ziel die nu leeft of in de toekomst, dat is ons ideaal!