De herleving in het traditioneel Katholicisme

De MI herleefde in de geest en volgens de tekst van de oorspronkelijke statuten op 6 mei 2000, door de overste van de FSSPX in Polen, met de toestemming van de Algemeen Overste Bisschop Fellay, in overeenstemming met het principe van de aanvullende jurisdictie. In Frankrijk werd de verspreiding van de MI toevertrouwd aan de traditionele Kapucijner broeders uit Morgon. In februari 2002 schreef de Algemeen Overste in een brief aan de leden van de FSSPX: “Ik nodig u uit om op alle mogelijke manieren dit wonderbaarlijke, apostolische initiatief uit te voeren en te verkondigen. We zien dat dit enerzijds in volledige overeenstemming is met de boodschap van Fatima, en anderzijds de godvruchtige devotie tot de Heiligste Maagd Maria die onze statuten van ons vragen.”

Pater Karl Stehlin FSSPX, the stichter van de originele MI in de Katholieke Traditie
Bisschop Bernard Fellay,
Algemeen Overste van de FSSPX