“De tweede stand van de MI kan overal opgericht worden en hun betekenis hangt niet zozeer af van de grootte maar wel van hun inzet. Deze groepen, die variëren naargelang de sociale verschillen en omstandigheden waarin de leden leven en werken, zoeken samen naar manieren en methoden om hun gemeenschappelijk doel te bereiken; zij bestuderen de resultaten en verbeteren hun werkmethoden naargelang ze meer ervaring opdoen.” (Brief van 2 december 1931).LEES VERDER

“Openbare activiteiten zijn goed, maar het is vooral secundair van belang, en zelfs nog minder dan secundair in vergelijking met het innerlijke leven, het leven van gebed en terugtrekking, het leven van de persoonlijke liefde tot God. Naargelang wij zelf meer en meer branden van goddelijke liefde, zullen wij andermans hart ook beter kunnen aanwakkeren met deze liefde.” (Brief van 10 september 1940).LEES VERDER

“In bovennatuurlijke goederen zijn onze middelen het gebed en lijden. Als wij vele werken hebben gedaan zonder onszelf te offeren, dan zijn deze werken waardeloos.” (Conferentie van 5 maart 1938). “Wij moeten alles dat Zij ons zendt om ons goed, ontvangen uit de handen van de Onbevlekte, waar en wanneer dat Zij het wil, aangenaam voor ons of onaangenaam. Kruisen zijn nodig, ook de Onbevlekte heeft een kruis gedragen op aarde en Jezus Zelf koos geen andere weg.” (Brief van 28 december 1934).LEES VERDER

“Is dat niet mooi, dit ideaal in het leven ? De strijd om de hele wereld te overwinnen, de harten van de hele mensheid en van alle mensen in het bijzonder, te beginnen met onszelf. Onze sterkte ligt in het erkennen van onze eigen dwaasheid, zwakheid en ellende, en in ons volledig toe te vertrouwen aan de goedheid en kracht van de Onbevlekte.” (Brief van 11 december 1930). Onder de vlag van de Onbevlekte marcheren wij naar het grote gevecht, en wij zullen onze vlaggen opstellen op de bolwerken van de prinsen van de wereld. Dan pas zal de Onbevlekte de Koningin van de heleLEES VERDER

“Zij zal uw hoofd verpletteren.” (Genesis 3:15). “Gij alleen hebt alle ketterijen op aarde overwonnen.” (uit het Romeins brevier). I. DOEL Werken aan de bekering van de gehele mensheid: zondaars, ketters, schismatici, joden, enz., in het bijzonder de vrijmetselaar, en dat iedereen heilig mag worden onder bescherming en door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd. II. VOORWAARDEN Zichzelf volledig toewijden aan de Onbevlekte Maagd, zich vrijwillig als een volgzaam en edelmoedig instrument in Haar handen plaatsen. De Wonderdadige Medaille dragen. III. MIDDELEN Als het mogelijk is het volgende schietgebed minstens éénmaal per dag bidden: “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevluchtLEES VERDER

In december 2017 telt de Militia Immaculatæ van de traditionele Observantie 100 000 ridders Als iemand uit de Nederlandstalige landen wilt toetreden tot de MI, kan aan elke priester van de FSSPX gevraagd worden om deze plechtigheid van toetreding uit te voeren. Men wordt echter pas officieel “Ridder van de Onbevlekte” nadat de priester het document van lidmaatschap heeft ondertekend en men is ingeschreven in het register van het MI-hoofdkwartier. Dit adres is: info@militia-immaculatae.asiaLEES VERDER

Naast de Oktoberrevolutie in Rusland waren er in het jaar 1917 ook de verschijningen van O.L. Vrouw in Fatima. Ondertussen vierden de Vrijmetselaars hun 200ste verjaardag in Rome. Overal waar je keek zag je vlaggen en posters waarop de Aartsengel Michaël werd verslagen door Lucifer. Lange optochten trokken door de Eeuwige Stad richting het Sint-Pietersplein. De demonstranten zongen blasfemische liederen en droegen spandoeken waarop stond: “Satan zal heersen in het Vaticaan en de Paus zal zijn dienaar zijn.” Op hetzelfde moment was er ook een jonge Poolse Franciscaan in Rome: broeder Maximiliaan Maria Kolbe, een theologiestudent aan de Gregoriana. Hij kon dus niet anders danLEES VERDER

De Militia Immaculatæ is geen alledaagse broederschap met concrete activiteiten, voor een specifieke groep geïnteresseerde mensen. “Het is een beweging met de massa’s als doelgroep, om hen van de Satan te ontfutselen. Eens de zielen zijn gewonnen door de Onbevlekte, zullen er enkele zielen zijn die verder groeien in hun devotie, zelfs tot een grote heldhaftigheid in het verspreiden van het Koninkrijk van God door de Onbevlekte. Alle religieuze orden, congregaties en bewegingen binnen de Kerk kunnen deel uitmaken van de MI Lidmaatschap van de MI laat de leden toe om zichzelf volledig te geven voor het apostolaat, om op deze manier de Christelijke volmaaktheidLEES VERDER

Eén jaar na de oprichting ontving de MI een apostolische zegen van Paus Benedictus XV. Op 2 januari 1922 werd het goedgekeurd als een godvruchtige vereniging door Paus Pius XI (Pia Unio), en in 1927 werd het verheven tot een Pio Unio Primaria, wat wil zeggen dat er wereldwijd MI-afdelingen mogen worden opgericht. Sindsdien is de MI wereldwijd verspreid op een onmiskenbaar wonderbare wijze. In 1927 richtte broeder Kolbe Niepokalanów (“De stad van de Onbevlekte”) op om zo de derde stand van de MI in de praktijk te brengen. Een kleine stad ontstond op een klein stuk landbouwgrond. Twaalf jaar na de oprichting telde hetLEES VERDER

De revolutie die het Tweede Vaticaans Concilie met zich meebracht, spaarde ook de MI niet en bracht radicale veranderingen: 1) De naam Het begon met het veranderen van de “te militante” naam van de MI naar “Missie van de Onbevlekte” om zo beter te beantwoorden aan de grondslagen van godsdienstvrijheid en het conciliaire pacifisme. Gauw erna werden de statuten aangepast aan de geest van het Concilie. De citaten in de nieuwe statuten zijn exclusief van conciliaire teksten en van teksten van Paus Paulus VI en Johannes Paulus II, samen met hier en daar wat citaten van Sint Maximiliaan Kolbe. 2) Het doel Deze herziene statutenLEES VERDER