Is de MI dan een echte strijdkracht, een leger dat ten strijde trekt?

“Als wij deze krachtige daden, gepleegd door de vijanden van Gods Kerk Gods, zien, worden wij dan toegelaten om lui staan toe te kijken? Is het geoorloofd om slechts te klagen en te wenen? Neen! Overweeg dat wij op het laatste oordeel niet enkel verantwoording moeten afleggen over wat we gedaan hebben, maar ook over wat we niet gedaan hebben terwijl we het konden doen.” (Ridder, 1923).

“Wij moeten dus lijden, werken, en sterven als een Ridder, maar geen gewone dood. Waarom niet door een kogel door ons hoofd om zo onze liefde voor de Onbevlekte te bevestigen ? Waarom zouden wij onze laatste druppel bloed niet vergieten als een ware Ridder om de verovering van de hele wereld voor Haar te versnellen?” (Ridder, 1939).