Zijn er ook samenkomsten en vergaderingen in de MI?

“De tweede stand van de MI kan overal opgericht worden en hun betekenis hangt niet zozeer af van de grootte maar wel van hun inzet. Deze groepen, die variëren naargelang de sociale verschillen en omstandigheden waarin de leden leven en werken, zoeken samen naar manieren en methoden om hun gemeenschappelijk doel te bereiken; zij bestuderen de resultaten en verbeteren hun werkmethoden naargelang ze meer ervaring opdoen.” (Brief van 2 december 1931).