Wat is het speciale karakter van de MI?

“De MI is niet louter een verdedigende, maar vooral een offensieve kracht. Het volstaat niet voor ons om het geloof te verdedigen. Met al onze macht en hoop in onze Koningin, zullen wij voortgang maken, zelfs tot in het kamp van de vijand om zielen te winnen voor de Onbevlekte. Elk hart dat ergens ter wereld klopt en zal kloppen tot het einde der tijden, moet worden gevangen voor de Onbevlekte, dat is ons doel! En we willen dit zo snel mogelijk.” (Brief van 23 april 1929.) “De Ridder is bezeten door de gedachte dat er zoveel zielen zijn die de naam van Maria nog niet hebben gehoord. Hij moet de hele wereld willen winnen voor Haar. Om Haar elk kloppend hart onder de zon te brengen en elk hart dat ooit nog zal kloppen, zodat Zij deze harten mag verlichten met de overvloedige genaden en deze mag verwarmen met de liefde van Haar moederlijke Hart en in hen het vuur van de liefde tot God aansteken, tot het Heilige Hart van Jezus.” (Eerste rondzendbrief voor Duitsland, 10 juni 1938).