Is zo een organisatie nodig voor het apostolaat?

“Openbare activiteiten zijn goed, maar het is vooral secundair van belang, en zelfs nog minder dan secundair in vergelijking met het innerlijke leven, het leven van gebed en terugtrekking, het leven van de persoonlijke liefde tot God. Naargelang wij zelf meer en meer branden van goddelijke liefde, zullen wij andermans hart ook beter kunnen aanwakkeren met deze liefde.” (Brief van 10 september 1940).