Waarom moeten wij de Wonderdadige Medaille dragen en verspreiden?

“In het werk dat de MI ons voorziet moeten wij elk legitiem middel gebruiken. In het bijzonder moeten wij de middelen gebruiken die de Onbevlekte ons zelf heeft gegeven en één van deze is de Wonderdadige Medaille.” (Ridder van de Onbevlekte, 1937).

“Laat ons deze Medaille overal waar we kunnen verspreiden, aan de goede mensen, alsook aan de dwazen, aan Katholieken en aan ongelovigen. Als iemand Haar ook maar de minste eer brengt, zal Zij hem niet opgeven maar zal hem tot het ware geloof en inkeer brengen. Daarom moeten wij Haar Medaille verspreiden en op hetzelfde moment haar voortdurend smeken voor onze bekering en die van anderen.” (Ridder, december 1927).