Een hulpmiddel voor ons apostolaat

Zoals we reeds schreven in het praktisch puntje over onze toewijding aan Maria in het Informatieblad van juli-augustus 2019 is het apostolaat een bovennatuurlijk werk, een werk van genade waarvoor men niet absoluut over uitstaande redenaarskunst hoeft te beschikken; men is het middel. Nochtans is het goed om over enige (basis) kennis te beschikken om antwoord te geven op de meest voorkomende opwerpingen. Pater K. Huysegems heeft onlangs gepreekt over de apologetica en de verklaring en oorsprong van de zichtbare wereld. Deze preek kunt u desgewenst bij hem opvragen. Dan maakte de pater tevens melding van een link die het bekijken waard is en ons helpt bij het M.I.-apostolaat en die we eventueel ook door kunnen sturen aan mensen met vragen. Het betreft een documentaire over de schepping waarbij onder meer commentaar wordt gegeven door diverse wetenschappelijke deskundigen. Het adres van deze link luidt als volgt: https://youtu.be/JzMBcamHINs: God of Wonders met Nederlandstalige ondertiteling