Herinnering betreffende de H. Mis en kopij

In het vorige Informatieblad is een oproep geplaatst aan gelovigen om, indien zij wensen, het stipendium te voldoen voor een H. Mis welke Pater K. Huysegems maandelijks opdraagt voor de M.I., haar uitbreiding, haar leden en al hun intenties. Enkele leden hebben hierop gereageerd en het stipendium is inmiddels voldaan tot en met in ieder geval de maand januari 2020. Geven wij als leden genereus gevolg aan deze oproep die de nodige genade zal doen vloeien over zowel de schenker als de M.I. als geheel.

Verder dient nog vermeld te worden dat op 15 augustus jl. te Leiden 6 nieuwe leden zijn toegetreden tot de gelederen van de M.I. en er 22 augustus nog 2 volgden. Dat brengt het totaal nu op 53 leden. Ook in Utrecht willen mensen toetreden, en hun is de mogelijkheid gegeven dat op 8 december a.s. te doen.

Dan was er ook een oproep aan de leden om ideeën of tips met betrekking tot het apostolaat door te geven of verhalen die betrekking hebben op een bekering door de verspreiding van de Wonderdadige Medaille. Wij kunnen zo meewerken aan het stichten van de andere leden en zo ook hun vurigheid aanwakkeren – ook een vorm van apostolaat!