Nieuwe Ridders in Nederland

De MI heeft ook voet aan de grond gekregen in Nederland. Het begon met een gelovige die lid was van de moderne variant van de MI en wilde overstappen naar de traditionele observantie. Pater K. Huysegems, werkzaam in Nederland, heeft aan zijn verzoek voldaan en de ceremonie van de toewijding verricht in april 2018 in de Clemenskerk te Gerwen. Een aanwezige gelovige was geïnteresseerd en trad enkele maanden later toe met haar zoon. Daarna werd in alle drie de kerkgebouwen in Nederland reclame gemaakt voor de MI middels flyers, gelovigen werden persoonlijk benaderd via de mail, begin december 2018 was er in Leiden voor de jeugd een conferentie over het onderwerp en in februari 2019 in Gerwen voor alle gelovigen, beide gegeven door een jeugdige MI-er van het eerste uur met ondersteuning van pater K. Huysegems. Daarna volgden de toewijdingen elkaar in rap tempo op: op 8 december werden in de Kapel van OLV van de Rozenkrans te Leiden zes nieuwe Ridders opgenomen alsmede pater K. Huysegems zelf en op 2 februari nog enkele gelovigen.
Op Maria Boodschap 2019 zijn vervolgens in Leiden en Gerwen tezamen 32 gelovigen en pater C. de Beer, prior van Nederland, lid van de MI geworden. Een gelovige die in 1974 al lid was geworden van de MI sloot zich aan bij de nieuwe Ridders. In totaal telt Nederland nu 45 Ridders.

Pater C. de Beer preekte op de prachtige feestdag van 25 maart over Maria als Ark van het Verbond, over Haar Onbevlekte Ontvangenis en over Maria als de Vrouw die de kop van Satan zal verpletteren. Hij haalde hierbij Pater Kolbe aan, die de strijd tussen God en Satan heeft begrepen en de MI in het leven heeft geroepen om zielen aan Satan te ontfutselen. En dat mgr Fellay, voorheen algemeen overste van de Priesterbroederschap St Pius X, dit accent van strijdvaardigheid voor de zielen door Pater K. Stehlin, overste te Polen, in de Priesterbroederschap heeft opgenomen op de traditionele manier dus zonder aanpassing aan de moderne tijdgeest. Door Maria deelt Jezus de genade van bekering en redding uit en Maria wil, dat wij als Ridders deelnemen aan de redding van de zielen. Pater de Beer besloot de preek dat Maria hiertoe haar dienaar Pater Kolbe de MI heeft laten stichten en dat Maria zal overwinnen!

Naar verwachting zal het aantal leden zich nog uitbreiden. Om de Ridders vurig en ijverig te houden en de vlam van de devotie tot OLV brandend heeft het MI een plek gekregen in het Informatieblad en er is tevens een Nederlandse site van de MI gemaakt, waarop algemene informatie te vinden is alsmede links naar boeken en artikelen, nieuws over de MI uit eigen land en uit de wereld enz. Via deze site kunnen ook andere mensen bereikt worden en hopelijk leidt dit weer tot toename van het aantal Ridders in Nederland.