Een maandelijkse H. Mis

Pater K. Huysegems draagt maandelijks een H. Mis op voor de uitbreiding van de M.I., voor al haar leden en hun intenties, en ook om dank te brengen en nieuwe genaden af te smeken. Het zou goed zijn mochten meerdere mensen bijdragen aan het in opdracht geven van deze Missen. Mochten er leden zijn die graag een keer hun bijdrage hieraan willen leveren door het stipendium van die Mis te betalen, dan kunnen ze daarvoor contact opnemen met Pater Huysegems. De Missen vallen de komende twee maanden op dinsdag 2 juli om 18.30 uur te Gerwen en op zaterdag 31 augustus om 08.00 uur in de toren te Gorcum bij aanvang van de bedevaart Gorcum-Den Briel. Als men een mis niet kan bijwonen, kan men zich nog altijd in de geest hiermee verenigen en al zijn intenties op de pateen te leggen.