Categorie: Berichten (Page 3)

In Antwerpen wordt op 16 november a.s. in de priorij aan de Hemelstraat een retraite van één dag georganiseerd, speciaal voor M.I.-leden en voor degenen die toe willen treden. De retraite vangt aan vroeg op de zaterdagochtend 7.30 uur, zodat men de gehele zaterdag tot zijn beschikking heeft om zich toe te leggen op gebed en de geestelijke instructies bij te wonen onder leiding van onze hemelse Koningin en Moeder. Zaterdag laat op de middag 17.15 uur loopt de retraite af. Als men interesse heeft, en voor nadere details kan men zich aanmelden bij Pater J. Verlinden te Antwerpen.LEES VERDER

Pater Kolbe zegt in zijn commentaar op de akte van toewijding dat “het H. Hart van Jezus de Liefde van God is voor de mensen”. Deze liefde uit zich al in de kribbe en vervolgens tijdens het hele leven van de Redder, maar vooral op het Kruis en in de Eucharistie. Toch is dit niet alles: “De Liefde van het goddelijk Hart uit zich ook doordat Jezus ons Zijn eigen Moeder heeft gegeven” (conferentie 28-6-1936), een buitengewoon bewijs van de Liefde van God voor de mensen. Waarom echter heeft Jezus ons Zijn Moeder gegeven? “Dat is”, zegt Pater Kolbe, “opdat wij Hem kunnen beminnen metLEES VERDER

Dit verhaal vindt plaats in China, in het vicariaat van Tché-ly, 30 oktober 1923. Drie mannen, die door struikrovers gevangen zijn genomen, zijn verplicht, onder bedreiging, hen naar het dorp Je-tten te brengen, dat de struikrovers willen plunderen. Niet gehoorzamen betekent de dood, dus ze vertrekken, maar, nauwelijks bij het dorp aangekomen, beginnen ze alle drie uit alle macht te schreeuwen: “Struikrovers!” Er wordt alarm geslagen en het dorp kan veiligheidsmaatregelen nemen, waardoor er niet meer geplunderd kan worden. Onmiddellijk worden de drie ter dood gebracht. De eerste sterft, het hoofd afgehakt. De tweede krijgt een diepe snede door de keel en kan toch nogLEES VERDER

Pater K. Huysegems draagt maandelijks een H. Mis op voor de uitbreiding van de M.I., voor al haar leden en hun intenties, en ook om dank te brengen en nieuwe genaden af te smeken. Het zou goed zijn mochten meerdere mensen bijdragen aan het in opdracht geven van deze Missen. Mochten er leden zijn die graag een keer hun bijdrage hieraan willen leveren door het stipendium van die Mis te betalen, dan kunnen ze daarvoor contact opnemen met Pater Huysegems. De Missen vallen de komende twee maanden op dinsdag 2 juli om 18.30 uur te Gerwen en op zaterdag 31 augustus om 08.00 uur inLEES VERDER

Medailles en flyers kunnen bijvoorbeeld besteld worden op de Engelstalige subsite van de Internationale MI site: Flyers kosten 2 cent per stuk, en zijn onder andere in het Nederlands verkrijgbaar. Medailles kosten 11 cent (zilverkleurig, 17 mm) of 14 cent (goudkleurig, 17 mm) per stuk, maar zijn alleen in het Latijns verkrijgbaar. Nerderlandstalige medailles zijn bijvoorbeeld in Antwerpen te verkrijgen: Aluminium wit, 25 mm, 12 Euro voor 100 stuks. Aluminium goedkleurig, 25 mm, 22 Euro voor 100 stuks. Witmetaal, 21 mm, 3 Euro per stuk. Witmetaal, 32 mm, 8 Euro per stuk. Neemt u hiervoor contact op met de priorij in de Hemelstraat (tel. +32LEES VERDER

De MI heeft ook voet aan de grond gekregen in Nederland. Het begon met een gelovige die lid was van de moderne variant van de MI en wilde overstappen naar de traditionele observantie. Pater K. Huysegems, werkzaam in Nederland, heeft aan zijn verzoek voldaan en de ceremonie van de toewijding verricht in april 2018 in de Clemenskerk te Gerwen. Een aanwezige gelovige was geïnteresseerd en trad enkele maanden later toe met haar zoon. Daarna werd in alle drie de kerkgebouwen in Nederland reclame gemaakt voor de MI middels flyers, gelovigen werden persoonlijk benaderd via de mail, begin december 2018 was er in Leiden voor deLEES VERDER