Wat betekent de totale toewijding aan Haar?

“Wij wensen zo volledig mogelijk Haar toe te behoren zodat niets nog van ons is, zodat wij, bij wijze van spreken, volledig verzonken zijn in Haar, alsof we vervormd zijn in Haar, zodat alleen Zij nog in ons verblijft. Opdat wij toebehoren aan Haar zoals Zij toebehoort aan God.” (Brief van 12 april 1933).