Vraagt de Moeder Gods ook niet dat wij boete doen?

“In bovennatuurlijke goederen zijn onze middelen het gebed en lijden. Als wij vele werken hebben gedaan zonder onszelf te offeren, dan zijn deze werken waardeloos.” (Conferentie van 5 maart 1938).

“Wij moeten alles dat Zij ons zendt om ons goed, ontvangen uit de handen van de Onbevlekte, waar en wanneer dat Zij het wil, aangenaam voor ons of onaangenaam. Kruisen zijn nodig, ook de Onbevlekte heeft een kruis gedragen op aarde en Jezus Zelf koos geen andere weg.” (Brief van 28 december 1934).