Volstaat de volledige toewijding?

“Liefde tot de Onbevlekte bestaat niet enkel uit de toewijding, zelfs niet wanneer het is uitgevoerd met grote passie, maar ook uit veel onthechting en voortdurend werken voor Haar zaak.” (Brief van 10 februari 1937).