Is de toewijding werkelijk onherroepelijk?

“In de MI moeten we twee zaken zeer goed onderscheiden: de essentie en de bijkomende zaken. Het essentiële is niet deze of een andere soort organisatie maar de onvoorwaardelijke en onbegrensde toewijding van eenieder tot de Onbevlekte: liefde voor de Onbevlekte, dat uitblinkt tot zo een niveau, dat de zielen rondom ons worden aangewakkerd door dit vuur van liefde.” (Brief van 13 december 1938).