Hoe kan dit ideaal samengevat worden?

“Is dat niet mooi, dit ideaal in het leven ? De strijd om de hele wereld te overwinnen, de harten van de hele mensheid en van alle mensen in het bijzonder, te beginnen met onszelf. Onze sterkte ligt in het erkennen van onze eigen dwaasheid, zwakheid en ellende, en in ons volledig toe te vertrouwen aan de goedheid en kracht van de Onbevlekte.” (Brief van 11 december 1930).

Onder de vlag van de Onbevlekte marcheren wij naar het grote gevecht, en wij zullen onze vlaggen opstellen op de bolwerken van de prinsen van de wereld. Dan pas zal de Onbevlekte de Koningin van de hele wereld en van ieder individu zijn…” (Brief van 30 mei 1931).