Uw eerste bezoek?

Hier vindt u de belangrijkste informatie over ons.

Heeft u een Wonderdadige Medaille ontvangen?

Als u een medaille van OLVrouw ontving – de Wonderdadige Medaille – samen met onze flyer, was het zeker niet per ongeluk, omdat er niets per ongeluk met God gebeurt.

Jezus Christus, de Zoon van God, noemde Zichzelf de Goede Herder, “die is gekomen om te redden wat verloren was”. Maria, Zijn Moeder en onze hemelse Moeder, heeft geen andere wens dan ons naar Jezus te leiden en uiteindelijk naar het eeuwige geluk in de Hemel.

Dit is precies wat Maria via deze medaille wil laten zien. Geleidelijk aan werd het bekend als “de Wonderdadige Medaille”, waardoor veel mensen de vele – en vaak wonderdadige – hulp van onze hemelse Moeder konden ervaren in elke vorm van menselijk leed.

Dus in deze tijden van vervreemding van God, in deze zogenaamde “verlichte” tijden, is het Maria die ons herinnert aan de eeuwigheid en die ons via haar Zoon terugleidt naar onze Vader en Schepper.

Helaas is het vaak zo dat we God alleen herinneren als we in nood verkeren. Alleen dan doen we een beroep op bovennatuurlijke hulp. En toch, wanneer we in die al te zeldzame momenten van stilte luisteren naar ons hart, worden we ons bewust van pijn en leegte, als we zonder God leven. Grote materiële welvaart verbergt vaak diepgaande, onbevestigde geestelijke nood.

Maria heeft al talloze mensen geholpen: zieken, behoeftigen, grote zondaars, zelfs niet-gelovigen en tegenstanders van de katholieke kerk.
Ontelbare voorbeelden van hulp zijn verleend aan degenen die de Wonderdadige Medaille dragen door buitengewone bescherming in gevaar en extreme nood, door onverklaarbare geneeswijzen en door bekeringen, tot op de dag van vandaag.

Het volgende, oude Maria gebed (het memorare van de H. Bernardus) kan je helpen om Maria met grenzeloos vertrouwen aan te roepen.

Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte, door U in de steek werd gelaten. Bezield door dit vertrouwen neem ik mijn toevlucht tot U, O Maagd der maagden, mijn Moeder! Tot U kom ik; voor U sta ik als een zondig en berouwvol mens. O Moeder van het Vleesgeworden Woord, versmaad mijn gebeden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren.  Amen.

Meer informatie over de volgende onderwerpen vindt u hier: